Ratolesti poskakující všude kolem, zabavené ještě stejnými hrami, které se více, než zábavou stávají zvykem. Přísně i méné příšně vzhlížející učitelky sedící za svými stoly, nevěnující dětem dostatečnou pozornost. ale to vypadá i v případě, jdou-li děti na vycházku, učitelky kráčející bok po boku, ještě jednou bez valnějšího zájmu o děti, probírající své záležitosti. I takto může vyhlížet mateřská škola ve vašem okolí. Některé se tomuto zlověstnému stavu blíží méně, některé více.

Zeptejme se sami sebe: Co může dětem podobný pobyt ve školce dát? snad namítnete, že je to jedno, že by si děti měly v tomto věku najmě hrát. Nejde se avšak vyučovat také hrou? páteř při rozvoji různých dovedností může být v tomto věku klíčová. Je známou pravdou, že osobnost dítěte se formuje už v tomto věku.

“Trochu” jiná mateřská škola

Právě na tomto opačném konceptu stojí soukromá mateřská škola Pro Family s.r.o. Menší skupiny, půvabné prostředí, publicita věnovaná dětem a spojení s rodiči. I tak by se daly rekapitulovat ústřední přístupy tohoto konceptu školky. Děti si zde nejenom hrají, ale též poznávají. prostřednictvím her je ve školce veden i školení angličtiny, jenž vede děti ke kladnému postoji k cizímu jazyku. Výčet příští aktivit, kterých se děti mohou ve školce Pro Family účastnit, by byl skutečně dlouhý.

Dětem navštěvujícím náčrt této školky, dopomáhá k rozvoji duševnímu, fyzickému i sociálnímu. pozitivní zkušenosti rodičů se odrážejí i na referencích školky Pro Family.Štítky:, , , , , , , ,